Vállalati felelősségvállalás

A kábeltartó rendszerek világvezető gyártójaként a NIEDAX GROUP kötelezettségének tekinti, hogy jelentős mértékben kötelezettséget vállaljon üzleti tevékenysége során a Coporate Social Responsibilty értelémében, minden nemzeti és nemzetközi helyszínen.

Meggyőződésünk, hogy egy átlátható és magas etikai igényeknek megfelelő vezetőség erősíti egy vállalat képességeit a fenntartható fejlődés előmozdítására, ezáltal is egy egészséges növekedést megcélozva.

Ezzel egy időben mindenkori törekvésünk az ökonómiai, ökológiai és szociális céljaink közötti megfelelő egyensúly elérése. Ezek az alapértékek a Code of Conduct dokumentumunkban kerültek rögzítésre.


Ökológiai felelősségvállalás

Tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy a természeti erőforrások nagy értékű, de egyidejűleg korlátozott javakként állnak rendelkezésre. Ezért – a jövő generációinak boldogulásáért is – különleges védelmet és egy rendkívül felelősségteljes bánásmódot érdemelnek.

A környezet iránti megbecsülésünk kifejezésére, a dokumentumban megtalálható, milyen kíméletesen bánunk az erőforrásokkal. Az erőforrásokat nem lehet, csak olyan mértékben felhasználni, ahogy azok megújulni képesek, így a gazdaságosság, a hulladék keletkezésének megelőzése, újrahasznosítása és újrafelhasználása, valamint nem utolsó sorban a magas minőségű és hosszú életű termékek gyártásának koncepciójára hagyatkozunk.

További intézkedéseink a fogyasztói értékek megértése és azok optimalizálása. Környezetvédelmi céljaink abban állnak, hogy folyamatosan a javuláson dolgozunk, valamint messzemenően megfelelünk a mindenkori törvényi követelményeknek.

Egy fenntartható termelési módot szeretnénk elérni, melynek középpontjában az innovatív tevékenység és a legújabb technológia alkalmazása áll.


Gazdasági fenntarthatóság

A gazdasági tevékenység egy szoros verseny a piaci részesedésért, amely megköveteli az intézkedések folyamatos tervezését, értékelését és a mihamarabbi megvalósítását az újra pozicionálás érdekében.

Ehhez hozzátartozik egyrészt a bizonyos alaptevékenységekre való koncentrálás, másrészt a célirányos stratégiai beszerzések, hogy kiaknázzuk a képességeinket azért, hogy a kínálatot, a termelést és a szolgáltatásainkat rugalmasabbá, s ezzel együtt kifizetődővé tegyük.

A megfelelő beruházások és szerkezeti átalakítások technológiailag új eszközöket és utakat nyitnak a meglévő termeléseinkben. Ezért erősségünk mindig a „mindent egy helyen” elv, mert csak mi magunk dönthetünk a termelésünk méretéről.

Gazdasági célunk abban áll, hogy a kritikus önvizsgálat és rugalmasság által mindig nyitottak maradjunk a jövedelmező változási lehetőségekre, melyek a versenyben előnyt jelenthetnek számunkra és pozícióinkat biztosítja.


Társadalmi fenntarthatóság

Számunkra alapfeltétel, hogy munkatársaink egészségesek, elégedettek és motiváltak legyenek, ezért egy kellemes és fenntartható munkakörnyezetet biztosítunk számukra.

Ehhez előre teljesítenünk kell a munkavédelem és tűzvédelem feltételeit, mely az alkalmazottak általános biztonságtudatát erősíti.

Ezen felül célunk a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő, valamint a lehetőség biztosítása a család és a munka összeegyeztetésére, a munka-magánélet-egyensúly megteremtésére.

A továbbképzési lehetőségeinkkel nem csak a saját fiatal munkavállalók iránti igényünket elégítjük ki, hanem azon vállalkozók, amelyek nem tudnak képzést biztosítani, szintúgy részesülnek a legjobban képzett emberekből.

Segítségre van szüksége? Örülünk, hogy segítünk.

Tel.: (06) 23 / 521-300
Fax: (06) 23 / 390-489
info@SPAMPROTECTIONniedax.hu